o firmie
Falcon Zakład Usługowy jest doświadczoną firmą działającą w branży drogowej od 1995r.

Specjalizujemy się w kompleksowym oznakowaniu poziomym i pionowym dróg, a także innych obiektów.

W naszej ofercie między innymi:

Oznakowanie poziome i pionowe:
Hal magazynowych i produkcyjnych

Parkingów i garaży wielopoziomowych,
Osiedli, dróg wewnętrznych i innych obiektów,

a także:
Projektowanie organizacji ruchu
Zabezpieczanie robót drogowych-oznakowanie tymczasowe
Malowanie i mycie znaków drogowych, elewacji, mycie stacji benzynowych

Nasza działalność obejmuje również sprzątanie obiektów przemysłowych i biurowych, mycie powierzchni szklanych, usługi alpinistyczne i wysokościowe.

Posiadamy odpowiedni sprzęt, doświadczonych pracowników oraz referencje na wykonywane prace.
Oznakowanie poziome i pionowe dróg, Projektowanie organizacji ruchu,
Poznań - Zakład Usługowy Falcon